Doneren

Voor het organiseren van wandeltochten alsmede het in stand houden van de Stichting Wandel met Op Stap is geld nodig.

Zonder jullie steun is dit haast onmogelijk en zijn alle kleine beetjes welkom.
Draag jij ons een warm hart toe en wil jij het mede mogelijk maken dat de Stichting Wandel met Op Stap haar activiteiten verder uit gaat breiden? Denk aan de organisatie van een landelijke wandeltocht ‘Bosrijk Arnhem’ e.d.

Maak dan jou bijdrage over op: NL62 RBRB 8841 7949 09 t.n.v. Stichting Wandel met Op Stap te Arnhem.

Alvast hartelijke dank namens het bestuur

Marcel van Draanen