Belangrijk om te weten

Op Stap:

Wandel met Op Stap is een stichting en draait op de inzet van vrijwilligers. Om de kosten zo laag mogelijk te houden vragen wij een vrijwillige bijdrage tijdens onze wandelingen. Wil je actief meepraten of iets delen op het gebied van de wandelsport ga dan naar onze facebookpagina en meld je daar aan. Heb je geen facebook maak dan gebruik van het contactformulier om je b.v. aan te melden voor een wandeling of andere zaken. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

Niet op komen dagen:

Meld je jezelf aan voor een wandeling en kom je niet opdagen zonder tijdige afmelding loop je het risico verwijderd te worden uit de groep. Tussen verzameltijd en vertrektijd zit altijd een half uur. De vertrektijd is zoals opgegeven en wordt niet vanaf geweken tenzij er overleg heeft plaats gevonden met opgaaf van reden om de starttijd uit te stellen. Houd geen plaats bezet voor iemand die op de reservelijst staat als je niet zeker weet of je mee gaat! Meld je dan aan als ‘gaat misschien’!

Wees aardig en beleefd:

We moeten er met zijn allen een uitnodigende wandeling van maken. Behandel iedereen met respect. Een stevige discussie is toegestaan, maar houd het netjes.

Geen haatdragende taal of pesten:

Zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt. Geen enkele vorm van pesten is toegestaan en kleinerende opmerkingen over bijvoorbeeld ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, geslacht of identiteit worden niet getolereerd.

Geen promoties of spam:

Geef de groep meer dan je neemt. Commerciële en/of zelfpromotie, spam en irrelevante links zijn niet toegestaan.

Deelnemersprofiel:

Gezien het gemiddelde wandeltempo van 4,5 a 5 km p/u en de lengte van de wandelingen zijn deze alleen geschikt voor de geoefende wandelaar. Ben je nog onervaren, jonger dan 16 jaar of anders, meld je dan bij de organisatie.

Deelnemersvoorwaarden:

Deelname aan activiteiten/gesprekken georganiseerd door Wandel met Op Stap is geheel op eigen risico. In geen enkel geval kan Wandel met Op Stap verantwoordelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade als gevolg van de activiteiten/gesprekken van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Deelname aan de activiteiten/gesprekken betekent dat deelnemer akkoord gaat met deze voorwaarden.
Deelname aan de wandelingen geschied op basis van vrijwillige bijdrage.

Wandelregels:

Regels en afspraken voor het deelnemen aan wandelingen:

  • Op (verharde) wegen en fietspaden loopt u meestal links. Of indien er een trottoir is, loopt u daarop. Zeker op smallere wegen en fietspaden met niet meer dan met twee personen naast elkaar lopen. Groepen GROTER dan 12 deelnemers lopen rechts!!
  • Iedereen let zelf op het verkeer, obstakels, etc.
  • Als er fietsers of auto’s aankomen wordt er geroepen om elkaar te attenderen op mogelijke gevaarlijke situaties. Bij stoplichten wordt gewacht op groen licht.
  • Bewaar afstand tot je voorganger. Je trapt zo niet op iemands hakken. Bovendien voorkom je dat zwiepende takken in je gezicht slaan.
  • Het is enigszins mogelijk “in eigen tempo” te lopen. Als wandelaars binnen dezelfde groep het zichtcontact met de begeleider van de  groep dreigen te verliezen, dienen zij te wachten tot de groep weer voldoende bij elkaar is en de aanwijzingen van de begeleider kunnen worden opgevolgd.
  • Start niet te snel. Het is beter om iets langzamer te starten en zo de spieren op te warmen. De begeleider geeft zo nodig aanwijzingen.
  • Het mee laten lopen van huisdieren, ook aan de lijn, is bij onze wandelstichting niet toegestaan.
  • Volg de aanwijzingen van de begeleider op.

Annuleren wegens weeromstandigheden:

Het kan voorkomen dat een wandeling wordt geannuleerd i.v.m. het verwachte weer. Wij zullen er alles aan doen om de deelnemers op tijd op de hoogte te brengen via berichtgeving op facebook bij de betreffende wandeling en (indien mogelijk) via een chatbericht. Bij code geel wordt er een overweging gemaakt of de wandeling doorgaat.
Bij code oranje gaat de wandeling definitief niet door!